Inlämningsuppgift Seminarium 26 september

Sammanfattning av Charlotte Tullgrens avhandling

Den välreglerade friheten, att konstruera det lekande barnet

Charlotte Tullgrens har i sin studie studerat den styrning som sker inom lekens ramar på förskolan. Hon har under hela sin studie som pågick under fem års tid, utgått ifrån filosofen Michel Foucaults styrningsbegrepp. Som är disciplinerande, pastorala och självreglerande. Med hjälp av de här begreppen har Tullgren analyserat hur pedagogerna på de tre förskolorna hon varit på styrt barnens lekar. Leken styrs utifrån att barn ska leka, vad de leker samt hurde leker. (Tullgren, 2004, 61–62)

Viktigt att nämna är att studien från början inte hade samma utgångspunkt som den har nu efter att den är avslutad. Från början skulle Tullgren studera barns uppfattningar av vuxnas deltagande i leken. Men ändrade under forskningens gång sin utgångspunkt, vilket ledde till att det insamlande intervjumaterialet på barn och personal från förskolorna hon redan ordnat inte kom till lika stor användning som var tänkt från början. Videomaterialet var istället det som hamnade i störst fokus för hennes avhandling. Det övergripande syftet som Tullgren har med avhandlingen är att belysa att förskolan är en area för politisk styrning. Leken är ett nyckelredskap i den politiska arenan. (Tullgren, 2004, sid 11–12 & 23) 

Samhällets gällande normer och värderingar är en väldigt central del i hur lekarna i förskolan styrs. Tullgren skriver som ”den goda leken”, vilket är den leken som enligt samhällets normer och värderingar och förskolans kultur är rätt. Leken måste innehålla utveckling, lärande och social kompetens, men också det som uppfattas vara nödvändigt för barn att kunna/känna till som blivande vuxna och samhällsmedlemmar. (Tullgren, 2004, sid 80)

Om en lek som innehåller olagliga handlingar uppstår på förskolan så kan den inte få fortsättas på det sättet. Då är det pedagogernas uppgift att försöka att ändra på den, vilket inte behöver betyda att man med en gång bryter leken. Pedagogerna kan då ta till en avståndstagande teknik. Det är en uteslutande teknik som är motsatsen till uppmärksamhet. Tekniken innebär att pedagogen tar avstånd från de innehåll eller handlingarna som barnen kommer med i leken som inte passar normen. Och försöker locka barnen mot en annan uppmärksamhet som passar. (Tullgren, 2004, sid 98) Den avståndstaganden tekniken är bra på så sätt att den tillrättavisar barnen när de gör fel, men tillsägelserna är inbäddade i lekfull vänlighet.  Leken får fortgå men ”bestraffningen” blir att pedagogen genom sitt avståndstagande visar sitt ogillande och avstår från att uppmuntra den delen av leken som inte är okej. (Tullgren, 2004, sid 114)

En lek som dominerar hos pedagogerna på de tre förskolorna som Tullgren gjort sina studier på, är familjeleken. Den leken tar man ofta till enligt pedagogerna, eftersom man med god säkerhet vet att den utgör normen. En annan anledning till varför familjeleken får sånt stort utrymme är för att det är en av ”de goda” lekarna, helt enkelt en lek som följer samhällets  normer och förskolans kultur.  (Tullgren, 2004, sid 67)

Avslutningsvis är det viktigt att komma ihåg följande, som forskare är det omöjligt att lämna sina personliga erfarenheter eller sociala/kulturella situation utanför sitt arbete. Vilket gör att hens möjliga tolkningar av något kan bli påverkade utan att hen själv förstår det. Och då blir forskaren utformare till sin egen del av den historian som hen berättar. Forskarens historia representerar därför aldrig ”sanningen”, utan en av de möjliga historierna av sanningen. (Tullgren, 2004, sid 58)

Referens

Tullgren, Charlotte (2004). Den välreglerade friheten, att konstruera det lekande barnet.Malmö: Lärarutbildningen Malmö högskola.

Författare:

Studerar till Förskollärare på Uppsala Universitet på Campus Gotland! Häng med på min resa!

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s